เรื่องเล่า ข่าวเด็ด

‘ศิริกัญญา’จับพิรุธ กองทัพบกกั๊กงบ เลื่อนแล้วไม่เบิกจ่าย แต่ยังของบเพิ่ม ซัดไร้ประสิทธิภาพ