เรื่องเล่า ข่าวเด็ด

‘วิโรจน์’ โต้ ก้าวไกลไม่รู้เรื่อง แจกบัตรโควิดคิวสีส้ม เตือน ‘ศรีสุวรรณ’ หยุดอคติป้ายสี