เรื่องเล่า ข่าวเด็ด

ล่อเข้าพื้นที่สังหาร! “อดีตผู้การกองปราบ” ข้องใจใช้ “อคฝ.”คุมม็อบ ชี้ ถูกฝึกให้เหมือนทหาร