เมเดย์ สตอรี่ MAYDAY STORY

ลุงพลมาตามคดีอะไร ! ป้าแต๋นคอยช่วยอยู่ ไม่เคยทิ้งสามีไปไหน อยู่ด้วยตลอด