เมเดย์ สตอรี่ MAYDAY STORY

ลุงพลพารถหรู เจอป้าสา! ครั้งแรกยูทูปแห่ไปบ้านสส. จะเป็นยังไงงานนี้