เรื่องเล่า ข่าวเด็ด

‘รัฐบาล’ อ้างซื้อซิโนแวคเพิ่ม 12 ล้านโดส เหตุฉีดไขว้ในเข็มแรกกระตุ้นภูมิได้ดี