เมเดย์ สตอรี่ MAYDAY STORY

พ่อแม่เชื่อ ลุงพลสู้ต่อไป ! ปู่ย่าพูดซึ้งถึงลุงพล หัวเราะลูกสะไภ้????เรื่องอะไร พาครอบครัวกราบมอบดอกไม้

พ่อแม่เชื่อ ลุงพลสู้ต่อไป ! ปู่ย่าพูดซึ้งถึงลุงพล หัวเราะลูกสะไภ้????เรื่องอะไร พาครอบครัวกราบมอบดอกไม้