ข่าวด่วน แชนแนล

ผู้ใหญ่บ้านก็ร่วมด้วย ผู้ใหญ่บ้านรวมมือกับแก๊งผู้เสีย.0 สร้างเรื่อง เพื่อใส่ร้ายลูกบ้านตัวเอง