เรื่องเล่า ข่าวเด็ด

ผู้ว่าฯปูเผยยื่นหนังสือลาออกถึงปลัด มท.แล้ว ย้ำเหตุผลด้านสุขภาพ