เมเดย์ สตอรี่ MAYDAY STORY

ป้าแต๋นบอกชัดแบบนี้ ฝากถึงใคร รู้แหละอาการออกชัด ถ้ารถมาอยู่ตรงนี้ จะขนาดไหน !