เมเดย์ สตอรี่ MAYDAY STORY

ป้าแต๋นดีใจ ! ลุงพลทำสิ่งนี้ให้ทรงผมใหม่ตั้งชื่อว่าอะไร น้ำมนต์ชอบมากแบบนี้