ยันหว่าง แชนแนล

‘ปิยบุตร’ “กษัตริย์กับนายกรัฐมนตรี” ใคร? มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งกันแน่?