เรื่องเล่า ข่าวเด็ด

ทะลุฟ้า ‘ฟ้อนหมอลำ’ กลางสายฝน ลั่นสันติวิธีก่อนคฝ.บุก