เมเดย์ สตอรี่ MAYDAY STORY

ทนายตั้มพร้อมลุงพล พบตำรวจเพิ่ม ! ป้าแต๋นเข้าห้องด้วย น้าต่ายมาให้กำลังใจหน้าสถานีตำรวจ