เมเดย์ สตอรี่ MAYDAY STORY

จ่าเอ็มขอเคลียร์ใจน้าแต! ขอพูดครั้งสุดท้าย ทำไมน้าแตถึงรู้สึกมากขนาดนี้ จ่าเอ็มจะว่ายังไง จบด้วยดี

จ่าเอ็มขอเคลียร์ใจน้าแต! ขอพูดครั้งสุดท้าย ทำไมน้าแตถึงรู้สึกมากขนาดนี้ จ่าเอ็มจะว่ายังไง จบด้วยดี