เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

คุยข่าวยามเย็น 22-06 : จาก”เตาอั้งโล่” เหลียวมองเศรษฐกิจโลก, อวกาศ ยัน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ