เรื่องเล่า ข่าวเด็ด

คาร์ม็อบอนุสาวรีย์ เปิดดนตรี-ติดข้อความ ส่งเสียงราษฎร ถึงตำรวจ-ทหาร ‘รักครอบครัวพี่ให้เยอะๆ’