เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

คลิปพิเศษ 21-08 : ผมกลับมาแล้ว ลั่นถาม เมื่อไหร่เพนกวินจะได้กลับบ้าน ได้เข้ารพ.?