เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

คลิปพิเศษ 20-08 : โอว์! มีฉีดไฟเซอร์ เข็มที่สี่แล้ว 200 ราย