เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

คลิปพิเศษ 08-09 : หลังธรรมนัส โค่น ตู่ ไม่สำเร็จ อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?