เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

คลิปพิเศษ 08-09 : บนเส้นทางนักต่อสู้ เพนกวิน, ณัฐวุฒิ-บก.ลายจุด