เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

คลิปพิเศษ 07-09 : นักเรียน สไตรค์ หยุดเรียนออนไลน์ 6-10 ก.ย. เริ่มขึ้นสู่วันที่สอง