เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

คลิปพิเศษ 06-09 : ทนแรงกดดันไม่ไหว สธ.แถลง หยุดสั่งซื้อซิโนแวคแล้ว