เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

คลิปพิเศษ 04-09 : รังสิมันต์ โรม อภิปราย สอยดาวเทียม (ฉบับเต็ม ตัดประท้วงออก)