เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

คลิปพิเศษ 02-09 : หมอเก่ง พรรคก้าวไกล ถาม มีประชาชนที่ไหน(ในโลก) ซื้อวัคซีนฉีดเองบ้าง ?