เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

คลิปพิเศษ 01-09 : กมธ.สภาฯ ขอ สอง พส. ลดความฮา คนละครึ่ง จึ๊งมาก