สุดยอดข่าว

ข่าวล่าสุด! เอาล่ะสิ! รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่มาสร้างความสัมพันธ์กับไทย