เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

ข่าวรับอรุณ 10 -11: หรือนี่คือ คำประกาศสงครามจาก “ระบอบที่ไม่ใช่แบบที่บางคนเคยพนมมือ” ?