เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

ข่าวภาคดึก 13-08 | 02.30 น.| : ทหารยศสิบโทได้ฉีดไฟเซอร์ โผล่อีกที่ นครพนม!