เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

ข่าวภาคค่ำ 11-09 : สองเข็มเอาไม่อยู่ ชาวภูเก็ตเริ่มฉีดเข็มสาม หลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง