Doen Krasae : โดน กระแส

ข่าวน้องชมพู่ล่าสุด ทนายดัง แฉลุงพลหมดเปลือก เปิดโปงพิรุธไม่ไว้หน้า เผยธาตุแท้ เจตนาหรือแค่พาขึ้นไป?