FULL MOON NEWS

ขบวนองค์กรชุมชน ยื่น 4 ข้อเสนอถึง‘ประยุทธ์’จี้!รัฐแก้ไขตัวเองด่วน ชี้!บริหารประเทศหนักไปทางใช้อำนาจ