วังหลวง Wang Luang Channel

ʟᴀʟɪsᴀ งามอย่างไทย ด้วยผ้าไหมลำพูนโบราณ ปั๊วะมากแม่..ผ้านี้มีที่มา